EKO certifikat

Prehod v ekološko kmetovanje je postopen, saj je potrebno celotno kmetijsko gospodarstvo in zemljo pripraviti na ekološko pridelavo ter jo očistiti vseh škodljivih snovi. Za pridobitev certifikata sheme kakovosti ekološka pridelava potrebuje kmetija 2 oziroma 3 leta. V tem vmesnem času je kmetija v preusmeritvi iz konvencionalnega v ekološko kmetijstvo. Preusmeritev se začne po prijavi v kontrolo in certificiranje ekološkega kmetovanja, podpisu pogodbe in opravljenem uvodnem tečaju o ekološkem kmetovanju, ki je priporočljiv. Prav tako je zaželeno, da se kmetija včlani v združenje za ekološko kmetovanje.

Obdobje preusmeritve traja najmanj dve leti, za trajne nasade pa tri leta. Obdobje preusmeritve se lahko v določenih primerih tudi podaljša. Pri tem pa je potrebno poudariti, da se v primeru uporabe katerega koli nedovoljenega sredstva, po podpisu pogodbe o kontroli in certificiranju, preusmeritev šteje od datuma zadnje uporabe nedovoljenega sredstva. Določitev statusa pridelka je odvisna od tega, v katerem obdobju vegetacije se je pridelovalec vključil v sistem kontrole.

Kaj je (eko) certifikat?

Je uradni dokument, ki ga izda certifikacijski organ, s katerim potrjuje skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta ekoloških pridelkov, živil in krmil, z veljavnimi predpisi za ekološko kmetijstvo.

Certifikat je rezultat kontrole in certificiranja zapisnikov. Vsebuje naslednje podatke:
-    naziv kontrolne organizacije,
-    ime ali naziv pridelovalca,
-    kontrolno številko kmetije/obrata,
-    datum izvedene kontrole,
-    predpise, po katerih je bila kmetija/obrat certificiran(a),
-    status posameznih pridelkov in živil (iz preusmeritve, ekološki),
-    čas veljavnosti certifikata,
-    pogoje za ohranitev veljavnosti ceritifkata,
-    številko in datum izdaje certifikata.

Pri prodaji pridelkov in živil z oznako "ekološki", mora biti certifikat na vpogled pri prodajalcu.


Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje je na voljo spletni iskalnik ekoloških certifikatov.


Organizacije za kontrolo nad pridelavo in predelavo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil in certificiranje teh proizvodov so:
Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu
(skrajšano ime: KON-CERT)
Vinarska 14, 2000 MARIBOR
Tel.: 02 228 49 31 /-32 /-33
Faks: 02 251 94 82

Šifra: SI-EKO-001
 
Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru za tehnično preizkušanje in analiziranje

(skrajšano ime: IKC - Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM)
Pivola 8, 2311 HOČE
Tel.: 02 613 08 31 /-32
 
Faks: 02 613 08 33

Šifra: SI-EKO-002
 

Bureau Veritas d. o. o.  
Linhartova 49 a, 1000 LJUBLJANA

Tel.: 01 475 76 61
Faks: 01 475 76 01

Šifra: SI-EKO-003

Nadzor nad delovanjem organizacij za kontrolo in certificiranje izvaja Inšpektorat za kmetijstvo in okolje.


 

Kontakt

EKO podeželje, z.o.o.

Prekmurska ulica 17

9231 Beltinci


Tel.: /

Fax.: /

Mob.: + 386 41 312 109 (direktor)

E-pošta: info@eko-podezelje.si

Facebook: Facebook

 
Projekti