JAVNI RAZPIS ZA MLADE KMETE

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne, 18.8.2023, objavilo Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov (IRP24) iz naslova Strateškega načrta skupne kmetijske politike za leto 2023, v skupni vrednosti več kot 12 milijonov evrov. Predmet javnega razpisa je dodelitev zagonske pomoči mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti s ciljem izboljšanja starostne strukture vodij kmetijskih gospodarstev, povečanje konkurenčnosti kmetisjkih gospodarstev in vspostavitev oziroma ohranitev delovnih mest na pprevzetem kmetijskem gospodarstvu. Več si lahko preberete na spletni strani: https://skp.si/javni-razpisi/aktualni-javni-razpisi/prvi_javni_razpis_za_mlade_kmete

Vloge na javni razpis poteka od 29. 8. 2023 do vključno 21. 9. 2023 do 14. ure. 

Kontakt

EKO podeželje, z.o.o.

Prekmurska ulica 17

9231 Beltinci


Tel.: /

Fax.: /

Mob.: + 386 41 312 109 (direktor)

E-pošta: info@eko-podezelje.si

Facebook: Facebook

 
Projekti